Aihearkisto: Seurakunta

Jumalan ekklesia Jeesuksen ja apostolien mukaan.

Mikä on seurakunta?

”Seurakunta” on suomenkielinen käännös heprean- ja kreikankielen sanoille, jotka tarkoittavat Israelin kansan tai uuden liiton Jumalan lasten kokoontumista yhteen.1 Samoja sanoja voidaan käyttää kansan tai kaupungin tai kylän kansankokouksesta, jossa päätetään yhteisistä asioista ja valitaan esimerkiksi edustajat tai uskotut miehet johtamaan ja tuomitsemaan muita (kansanedustajat ja kylän tai kaupungin vanhimmat). Lue loppuun

Mainokset
Kategoria(t): Seurakunta | Kommentoi

Uskontunnustukset

Monissa uskovien ryhmissä ryhmien jäseniltä edellytetään jonkin uskontunnustuksen tunnustamista tai totena pitämistä ehtona ryhmään kuulumiselle. Tällainen käytäntö ei ole peräisin apostoleilta eikä sitä ole mainittu Raamatussa. On tietysti joitakin perustavanlaatuisia opetuksia, joihin seurakunnan jäsenten edellytettiin uskovan apostolien ajan seurakunnissa. Näistä opetuksista ei laadittu kuitenkaan listaa tai yhteisesti hyväksyttyä tunnustusta, joka kaikkien ryhmän jäsenten tulisi hyväksyä ja pitää totena, tai muuten heidät olisi erotettu yhteydestä. Koska tällaista käytäntöä ei ollut apostolien aikana, ei sitä tule ottaa käyttöön nykyäänkään. Lue loppuun

Kategoria(t): Oppi, Seurakunta | Kommentoi

Mitä sinä voisit tehdä?

Olet ehkä ihmetellyt sitä, miksi teidän kirkossanne tai ryhmässänne ei toimita samalla tavalla kuin apostolien ajan seurakunnassa. Kokoukset ovat joko kaavamaisia liturgioita tai etukäteen suunniteltuja hengellisiä ohjelmanumeroita, joita harvat ja valitut lahjakkaat esittävät muiden edessä, ja muut kuuntelevat passiivisina tätä ”hengellistä viihdettä”. Kirkkonne tai ryhmänne on hierarkkisesti johdettu, niin että virkapapisto esimiehineen tai johtava pastori käskevät muita ylhäältä alaspäin asemaan (titteliin) perustuvalla käskyvallalla. Vanhemmuus ei perustu niinkään hengelliseen täysi-ikäisyyteen ja Jumalalta saatuun kykyyn palvella muita rakkaudessa kuin hierarkiseen asemaan. Näin ei saisi olla, joten mitä voit tehdä? Lue loppuun

Kategoria(t): Seurakunta | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Seurakunnalle kuuluvat käskyt ja ohjeet apostolien aikana

Kristillinen seurakunta on saanut alkunsa juutalaisista Jeshua ha-Maschiaan (Jeesukseen Kristukseen) uskoneista ihmisistä. Kesti useita vuosia ennen kuin juutalaiset levittivät ilosanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta myös pakanoille. Vähitellen pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden määrä lisääntyi apostolien aikana, niin että lopulta heitä oli enemmän kuin syntyperältään juutalaisia uskovaisia. Tämä sai aikaan tarpeen määritellä se, mitä käskyjä ja ohjeita heidän tuli noudattaa. Lue loppuun

Kategoria(t): Seurakunta | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

Jumalan seurakunnan ja kirkon väliset erot

Käsittelen tässä blogissa kristinuskoa sellaisena kuin se oli apostolien aikana. Nykyajan kristilliset kirkot ja herätysliikkeet poikkeavat melkoisesti siitä, millainen seurakunta oli alussa. Myös monet perinteisten kirkkokuntien ulkopuolella olevat uskovien ryhmät eroavat toiminnaltaan ja opetuksiltaan paljon siitä, millainen seurakunta oli Uuden testamentin kirjoitusten syntyaikoina. Lue loppuun

Kategoria(t): Seurakunta | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi