Luominen

Jumala on luonut kaiken, mitä on olemassa. Jumala on luonut galaksit tähtineen, aurinkokuntamme planeettoineen ja kuineen sekä maapallon, jolla me elämme. Jumala on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaikki niiden elävät olennot.

Raamattu ei ole luonnontieteellinen oppikirja tai tieteellinen julkaisu, jossa tuodaan yksityiskohtaisesti ilmi luomiseen liittyviä tapahtumia. Raamattu on syntynyt vähän kerrassaan Adamin pojan Seetin sukulinjassa olevan perimätiedon ja myöhempien kirjoitusten perusteella.

Raamattu ei ole sanasta sanaan ”kirjaimellisesti” Jumalan puhetta tai ”Jumalan sanaa”, jolla nimellä kristityt sitä kuitenkin kutsuvat. Jumala on vaikuttanut henkensä kautta Raamatun kertomuksiin ja kirjoituksiin, jotka kertovat erityisesti Kristuksen esihistoriasta kauas menneisyyteen asti. Jeesus kristus Nasaretilainen on koko Raamatun tärkein henkilö, sillä hänen syntymisestään on ennustettu jo Raamatun ensimmäisistä jakeista lähtien (1Moos 1:3 on lainattu 2Kor 4:4-6; 1Moos 3:15 on ennustus Jeesuksen syntymisestä).

Jeesus ei ollut luomiskertomuksen mukaan elävänä olentona luomassa tätä maailmaa yhdessä isänsä Jumalan kanssa. Mitään sellaista ei sanota luomiskertomuksessa eikä myöhemminkään Raamatussa, kun kirjoitukset oikein ymmärretään. Jumala on luonut sanallaan ja viisaudellaan kaiken, mitä on olemassa, mutta hänen sanansa ja viisautensa eivät ole Jumalasta erillinen itsenäinen olento, jonka kautta Jumala olisi kaiken luonut.

Raamattu ei kerro tieteellisen tarkasti sitä, millä tavalla hän on kaiken luonut. Se, että Jumala on luonut kaiken sanallaan, ei ole välttämättä kirjaimellinen kuvaus siitä tavasta tai tekniikasta, jolla Jumala loi kaiken. ”Sanan kautta luominen” kuvaa pikemmin Jumalan suunnitelmallisuutta ja aivoituksia kuin itse tekotapaa. Sillä tavalla nämä sanat on tarkoitettu ymmärrettäväksi: ei kirjaimellisesti.

Raamatun luomiskertomus pitää sisällään paljon erilaisia hengellisiä ”kuvia”. Nämä kuvat ovat tärkeämpiä kuin ”kirjaimellinen” kuvaus itse luomisen tapahtumasta. Ne kuvat antavat uskoville hengellistä viisautta ja tietoa ihmisen pelastumiseen liittyen. Meidän ei ole yhtä tärkeää tietää tarkalleen sitä, milloin ja missä järjestyksessä kaikki on luotu ”kirjaimellisesti” kuin se, mitä Jumala puhuu lapsilleen luomiskertomuksen sisältämien kuvien kautta.

Luomisen seitsemän päivää ovat kuva ihmisen pelastushistoriasta, joka kestää 7000 vuotta ennen kuin ikuisuus alkaa. Yksi päivä vastaa tuhatta vuotta, kun puhumme Kristuksen toisesta tulemuksesta (2Piet 3:8). Adamin luomisesta on kuluva kuusi päivää synnin kirouksen ja kuoleman vallassa, mikä tekee siis 6000 vuotta. Seitsemäs päivä on oleva Jumalan kansan levon päivä, sillä Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta luomistyöstään. (Hebr 4:8-13; 1Moos 2:1-3)

Kun Jeesus saapuu toistamiseen maailmaan, niin Jumalan kansa puetaan katoamattomaan ja kuolemattomaan ruumiiseen. (1Kor 15:35-58) Saamme vihdoinkin lopullisen voiton kuolemasta ja levon, jota omat syntimme eivät enää häiritse. Meistä tulee täydellisesti kristuksen kaltaisia, synnittömiä. (1Joh 3:2)

Luomisen seitsemän päivää ovat pohjana seitsenpäiväiselle viikolle. Jumala on säätänyt Israelille seitsemännen päivän levon päiväksi ja merkiksi Israelin ja Jumalan välille siitä liitosta, jonka Jumala teki kansan kanssa Siinain vuorella Mooseksen aikana.(2Moos 31:13-17)

Sapatiksi kutsuttua levon päivää on lupa myös muiden ihmisten viettää luomisen muistona, sillä se sanotaan Mooseksen laissa toisena syynä sapatin eli lepopäivän antamiselle. (2Moos 20:8-11) Toinen syy on Israelia koskeva: israelilaiset muistelevat sapattina sitä, kun Jumala vapautti heidät Egyptin orjuudesta (5Moos 5:12-15). Kristityt voivat muistella lepopäivänään sitä, miten Jumala on vapauttanut heidät synneistä ja maailman himoista.

Luomisen seitsemää päivää ei ole välttämättä tarkoitettu ymmärrettäväksi kirjaimellisesti siten, että Jumala olisi luonut kaiken juuri siinä järjestyksessä ja täsmälleen kuuden päivän aikana, kuin on kirjoitettu luomiskertomuksen alkuun (1Moos 1:1-2:3). Jumalalle on toki mahdollista, että hän on luonut kaiken noin 144 tunnin aikana ja jokainen päivä on kestänyt tarkasti 24 tuntia, mutta me emme tiedä sitä, tapahtuiko juuri niin.

Koska luomiskertomuksessa ovat tärkeintä sen sisältämät hengelliset kuvat, on Jumala voinut luoda kaiken myös eri järjestyksessä ja pidemmän ajan kuluessa. Vain ihmisen historiasta voimme sanoa melko varmasti sen, että se ulottuu Adamin pojan Seetin sukulinjassa noin 6000 vuoden taakse nykyhetkestä. Muutenhan luomiskertomuksen seitsemän päivää menettäisivät merkityksensä hengellisenä kuvana pelastushistoriasta ja sen kestosta.

On täysin mahdollista, että Jumala on luonut kaiken eri järjestyksessä kuin mitä on kirjoitettu luomiskertomukseen. Hän on saattanut luoda ensin materian ja sijoittaa sen sitten avaruuteen siten kuin on tahtonut: galaksit ovat joko suoraan syntymästään asti etäällä toisistaan tai sitten Jumala on levittänyt luomansa aineen avaruuteen ken ties pitkän ajan kuluessa, sikäli kuin avaruuden laajeneminen ei olisi hidastunut luomisen jälkeen niin että etäisten galaksien ja tähtien valo näkyy nyt maapallolla. Jumalalle ei ole mahdotonta sekään, että hän olisi luonut valon näkymään maahan asti samalla kun loi galaksit ja tähdet.

Jumala on luonut aurinkokunnan ehkä vasta kauan sen jälkeen, kun on luonut galaksit tähtineen. Tätä teoriaa puoltavat mm. meteorien jäljet planeetoilla ja niiden kuissa sekä maapallolla. Näiden iskujen sijoittaminen noin 6000 vuotta vanhaan maapalloon ja kuuhun on haasteellista. Mikään Raamatussa ei ole sitä vastaan, että maapallo ja kuu voivat olla paljon vanhempia kuin 6000 vuotta.

Luomiskertomus jättää avoimeksi sen, missä aikataulussa kaikki on luotu. Se mahdollistaa seuraavat tulkinnat:

  • vanha kosmos, vanha maa ja vanha elämä, mutta nuori ihminen.
  • vanha kosmos, vanha maa, nuori elämä ja nuori ihminen.
  • vanha kosmos, nuori maa, nuori elämä ja nuori ihminen.
  • nuori kosmos, nuori maa, nuori elämä ja nuori ihminen.

Me emme tiedä siis sitä, mikä näistä vaihtoehdoista on totta, mutta Raamatun hengellinen tulkinta mahdollistaa nämä kaikki. Jumala on voinut luoda kaiken noin kuudessa päivässä, sillä hän on herättävä kaikki pelastuvat ihmiset ylös kuolleista ja pukeva elossa olevat kuolemattomaan ruumiiseen ”silmänräpäyksessä”. (1Tess 4:13-17; 1kor 15:35-58) Miljoonat ja taas miljoonat ihmiset saavat uuden ikuisesti terveen ja elävän nuorekkaan ruumiin. Jos kerran uskomme, että Jumala voi tehdä tämän, niin miksi hän ei olisi voinut myös luoda kaikkea noin 144 tunnin aikana? Loogisesti ajateltuna se olisi mahdollista Jumalalle, mutta ei mitenkään muuten. Mutta koska emme voi olla tästä varmoja – Raamattu ei ole luonnontieteellinen opus, joka sisältäisi jokaisessa kohdassa eksaktia luonnontieteellistä totuutta – niin me voimme jättää kaikki vaihtoehdot avoimeksi.

Paras vastaus aikojen määrittämiseen tässä asiassa on tunnustaa rehellisesti: ”en tiedä”. Jos joku luulee tietävänsä, niin mihin hän tietonsa perustaa? Raamattu antaa monia eri mahdollisuuksia ja luonnontieteelliset johtopäätökset ovat vaihdelleet muutamasta tuhannesta vuodesta 13,7 miljardiin vuoteen. Ja koska jopa tiedemiehet ovat keskenään eriä mieltä – toiset uskovat 6000 vuoteen ja toiset 13,7 miljardiin vuoteen – niin miten me maallikot voisimme tämän asian tietää varmuudella?

Voimme olla varmoja kuitenkin siitä, että ihminen ei ole polveutunut bakteerin kaltaisesta alkueliöstä, niin kuin evoluutioteoriassa väitetään. Evoluutioteoriaa ei ole voitu todistaa oikeaksi, joten se perustuu ihmisten uskomuksiin, arveluihin, oletuksiin ja mielikuvitukseen tieteellisen totuuden sijasta. Ainoa, mitä tieteellisesti on todistettu, on lajien perimän muutos ja siitä johtuvat variaatiot populaatioissa.

Lajien sisäistä muuntumista tapahtuu, mutta ei siinä mittakaavassa, että bakteerin kaltaisesta alkueliöstä olisi muodostunut aikojen saatossa kaikki nykyiset eliölajit. Informaation ei ole voitu todistaa lisääntyvän lajin perimässä niin, että noin 200 mikrometriä pitkä DNA-ketju olisi muuttunut ihmisen yli metrin pituiseen genomiin.

Elämän syntyminen itsestään elottomaan aineeseen ilman älyllistä ohjausta on myös todistamatta. On valtava luomisen ihme jo se, että yksinkertaisimmassa bakteerissa on noin 400 geeniä ja sen sisältämä informaatio määrää kaiken bakteerin elämässä aineenvaihdunnasta lisääntymiseen. Miten noin valtava informaatiomäärä olisi voinut syntyä itsestään ilman älyllistä ohjausta ja tehdä elottomasta aineesta elävää?

Eliöiden biologiset rakenteet (aistit, liikkuminen, hapensaanti, aineenvaihdunta, lisääntyminen, ruoansulatus, elimet, verenkierto, hermoradat, aivot, jne.) ovat hyvin monimutkaisia ja niitä säätelevät geenit muodostuvat pitkästä osasta DNA-ketjua. Tarvitaan kymmeniä,satoja ja tuhansia juuri oikeassa järjestyksessä olevia emäspareja, jotta biologinen rakenne toimii edes osittain niin kuin sen on suunniteltu toimivan. Näin hienot ja monimutkaiset järjestelmät eivät voi syntyä itsestään ilman älyllistä ohjausta. Se todistaa itse evoluutioteoria, kun sitä oikein ymmärretään.

Tällaisia biologisia toimivia rakenteita kutsutaan palautumattomasti monimutkaisiksi. Se tarkoittaa sitä, että niitä ei voida purkaa osiin ilman että toiminto lakkaa ja rakenne on viallinen. Ne eivät ole voineet muodostua hitaasti pala kerrallaan miljoonien ja miljardien vuosien aikana mutaatioiden kautta. Jokainen rakenne on niin monen geenien sisältämän emäsparin koodaama, että yhden tai muutaman emäsparin lisäys oletetun kantamuodon perimään ei tuo mitään valintaetua eliölle. Sen ei pitäisi yleistyä populaatioissa.

Vain sellaiset mutaatiot yleistyvät, jotka parantavat eliön kelpoisuutta. Pätkä DNA:ta, joka ei koodaa mitään geeniä eikä ole minkään toimivan biologisen rakenteen osa, ei paranna kelpoisuutta millään tavalla. Päinvastoin. Tämä todistaa sen, että evoluutioteoria ei ole totta. Evoluutiota eteenpäin vievää mekanismia ei ole löydetty eikä löydetä. Mutaatiot ovat enimmäkseen haitallisia tai neutraaleja, joten ne eivät kelpaa selitykseksi yhdessä luonnonvalinnan kanssa. Niin sanottuja hyödyllisiä mutaatioita ituradassa tapahtuu vähän (vain periytyvät mutaatiot voisivat viedä evoluutiota eteenpäin). Silloinkin on kiistan alaista, ovatko ne mutaatiot todiste monimuotoisuuden lisääntymisestä vai eivät.

Vaikka jokin uusi toimiva rakenne tai ominaisuus syntyisi mutaation kautta, menettää eliö silloin jonkin aiemman rakenteen tai ominaisuuden. Voidaanko silloin sanoa, että kehitys menee eteenpäin, jos samalla tapahtuu taantumista ja rappeutumista enemmän tai saman verran kuin syntyy uutta ja kelpoisuutta parantavaa? Kelpoisuus huononee samalla kun se paranee. Uusi ominaisuus toimii vain uudessa elinympäristössä, ei siinä vanhassa, josta eliö on saanut alkunsa. Kun tutkitaan esimerkiksi antibiooteille resistenssejä superbakteereja, niin bakteerin uuden kannan perimä ei sisällä enemmän informaatiota kuin vanhan kannan perimä. Jotakin uutta on syntynyt samalla kun vanhaa on menetetty, joten lopputulos on täysi nolla tai jopa miinusmerkkinen.

Tieteellinen tutkimus ja maalaisjärki osoittavat luomisen olevan paljon paremmin perusteltu teoria elämän synnystä ja lajien paljoudesta kuin evoluutioteoria. Se, että joku uskoo luomiseen, ei johda välttämättä siihen, että hänen täytyisi kääntyä kristityksi, juutalaiseksi tai muslimiksi, tai minkään uskonnon kannattajaksi. Kaikkein järkevintä on silti uskoa luomiseen: siihen, että jokin älykäs voima on luonut kaiken, mitä on olemassa. Me kristityt kutsumme tätä älykästä voimaa Jumalaksi ja isäksemme, koska hän on luonut meidät ja olemme alamaisia hänelle. Se on parasta ihmistä ajatellen.

Petteri Haipola 13.6.2016

Mainokset

Tietoja kristinusko

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan ja meidän Herraamme, ja meidän Isäämme Jumalaan, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu.
Kategoria(t): Evoluutioteoria. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s