Käskyt

Alkuperäiset Jumalan käskyt ovat tässä (Jumalan kymmenen käskysanaa):

2.Mooseksen kirja:

1. käsky

20:1 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
20:2 ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
20:3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

2. käsky

20:4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
20:6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. käsky

20:7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. käsky

20:8 Muista pyhittää lepopäivä.
20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. käsky

20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. käsky

20:13 Älä tapa.

7. käsky

20:14 Älä tee huorin.

8. käsky

20:15 Älä varasta.

9. käsky

20:16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. käsky

20:17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.”

Katolinen kirkko on poistanut jumalan kuvan tekemisen ja palvomisen kieltävän käskyn ja jakanut 10. käskyn keinotekoisesti kahteen osaan.

Kristittyjen tulee noudattaa näitä kymmentä käskyä parhaan kykynsä mukaan. Ne sisältyvät rakkauden kaksoiskäskyyn:

Markuksen evankeliumi:
12:28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: ”Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?”
12:29 Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
12:30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.’
12:31 Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.”
12:32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: ”Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.
12:33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit.”

Jeesus puhui lisäksi niin sanotusta ”kultaisesta säännöstä”, joka on lähimmäisen rakastamisen käsky toisin ilmaistuna:

”Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.” (Matt. 7:12)

”Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.” (Luuk. 6:31)

Kristittyjen tulee noudattaa näitä käskyjä ja niiden kanssa yhteen sopivia Uuden testamentin ohjeita ja käskyjä, kuten haureuden (pornon) harjoittamisen kieltävää käskyä. (1Tess. 4:1ss.) Apostolien tekojen 15. luvussa on käsitelty se, mitä käskyjä pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden kristittyjen tulee noudattaa kymmenen käskyn lisäksi. Jerusalemin vanhimmat ja apostolit laativat asian käsittelyn jälkeen yhteisen julkilausuman, joka kuuluu näin:

Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. (Apt. 15:28-29)

Olen perustellut aiemmin sitä, että kristittyjen tulisi noudattaa sapatin käskyä samoin kuin Israel, koska Israel on esikuva seurakunnasta ja sapatin käsky sisältyy kymmenen käskyn joukkoon. Jos se olisi annettu pelkästään Israelille merkiksi Jumalan ja Israelin välisestä liitosta, niin miksi se on mukana kymmenen käskysanan joukossa? Miksi sen yhdeksi perusteeksi on annettu luominen ja sitä seurannut levon päivä? (2Moos 20:8-11) En ole vieläkään löytänyt pätevää perustelua sille, miksi kristittyjen ei tulisi erottaa viikon seitsemättä päivää pyhäksi päiväksi ja omistaa se levolle sekä Jumalalle esimerkiksi seurakunnan yhteenkokoontumisen muodossa.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että sapatin käskyn kirjaimellinen noudattaminen eli palkkatyön ja kotiaskareiden välttäminen ei ole niin tärkeää kuin rakkauden käskyn pitäminen. Rakkaus itse asiassa vaatii meitä joskus tekemään työtä myös sapattina, olipa sitten kyse palkkatyöstä tai kotiaskareista. Niinpä sapatin käskyn kirjaimellinen noudattaminen ei voi olla niin tärkeää kuin sen hengellisen esikuvan ymmärtäminen. Sapatin päivä on esikuva siitä levosta, joka on tuleva Jumalan kansalle Kristuksen tulemuksen jälkeen täydellisenä. (Hebr 4:8-11) Saamme nauttia jo nyt lepoa Herrassa ihan joka päivä, mikä on merkitykseltään paljon suurempaa kuin pidättyä palkkatyöstä tai kotiaskareista yhtenä päivänä viikossa 24 tunnin ajan.

Paavalin 2. Korinttolaiskirjeen kolmannesta luvusta saa helposti sen kuvan, että ne käskyt, jotka olivat vanhan liiton aikana kaiverretut kiveen, olivat lain taulujen kymmenen käskyä, joiden joukkoon sapatin käsky kuuluu. Uuden liiton aikana ne käskyt on kirjoitettu Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin. Tällä kohdalla voidaan perustella sitä, että myös kristittyjen tulisi viettää yhteistä lepopäivää ja Herran pyhää sapattina eikä viikon ensimmäisenä päivänä, sunnuntaina.

Raamatusta ei löydy yhtään todistetta sen puolesta, että apostolit olisivat alkaneet pyhittää sunnuntaita (auringonpäivää) sapatin sijasta tai luopuneet pyhittämästä sapattia. Koska sunnuntain pyhittäminen oli pakanoiden tapa ja se otettiin käyttöön katolisessa kirkossa 300-luvulla, niin en pidä riittävän hyvin perusteltuna pyhittää nimenomaan sunnuntaita sapatin sijasta. Jos päiviä Herran tähden valikoidaan, niin sitten valikoisin itse sapatin, en sunnuntaita. En tuomitse kuitenkaan kadotuksen lapsiksi niitä, jotka pyhittävät sunnuntain tai pitävät kaikki päivät saman arvoisina. Sellaisen tuomion julistamiseen ei Jumala ole kenellekään lupaa antanut.

Kymmenen käskyä eivät ole ainoat käskyt, joiden pitämistä Jumala vaikuttaa uuden liiton Jumalan lapsissa (Hes 36:25-27; 1Joh 5:1-3). Meidän on hyvä noudattaa myös haureuden harjoittamisen kieltävää käskyä ja muita Uudessa liitossa annettuja käskyjä, kehotuksia, ohjeita ja neuvoja. (Apt 15:27-30; 1Tess 4:1ss.) Ne sisältyvät rakkauden kaksoiskäskyyn ja täsmentävät sitä: kertovat meille, miten rakkauden käskyä voidaan noudattaa. Jos et muuta keinoa keksi sen erottamiseen, mitä on lupa ja mitä ei ole lupa tehdä, niin mieti tekojen tai tekemättä jättämisen seurausta. Aiheuttavatko ne vahinkoa lähimmäiselle, evankeliumille tai itsellesi? Meidän on lupa tehdä hyvää, mutta ei lupa vahingoittaa ketään. Paavali sanoikin:

Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja on lain täyttymys. (Room 13:10)

Sapatista vielä vähän

Mielipiteet jakaantuvat kahtia sen suhteen, onko viikon seitsemäs päivä annettu myös kristityille lepopäiväksi ja Herralle erotettavaksi pyhäksi vai ei. Sapatin käskyn kirjaimellista noudattamista tärkeämpää on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään.

Sapattina on itse asiassa jopa lupa tehdä palkkatyötä ja kotiaskareita, jos rakkaus sitä vaatii. Jeesuksen mukaan sapattina on lupa parantaa sairaita ja pelastaa henki: sapattina on lupa tehdä hyvää. Yhteiskunnan ja siihen kuuluvien pienempien yhteisöjen toimivuuden vuoksi jonkun on aina pakko tehdä palkkatyötä sapattina. Esimerkkinä olkoon karjatilallinen, hissin huoltomies, ambulanssin kuljettaja ja lääkäri.

Eläimet pitää ruokkia viikon joka päivä eivätkä lehmät pidä sapattia: ne pitää lypsää myös sapattina. Jos adventisti jää sapattina vangiksi hissiin toimintahäiriön vuoksi, niin eikö rakkaus velvoita hissin huoltomiestä korjaamaan hissi välittömästi ja päästämään uskovainen pinteestä? En varmaankaan erehdy, jos sanon olevani varma siitä, että adventisti soittaa itse hissin päivystykseen hississä olevasta hätäpuhelimesta ja tilaa huoltomiehen paikalle? Ei hän siinä yllytä toista syntiä tekemään vaan toimii ihan Jumalan tahdon mukaan, rakkauden käskyn velvoittamana. Sama tilanne toistuu, jos joku saa sairaskohtauksen. Rakkaus velvoittaa soittamaan ambulanssin ja lääkärin on lupa parantaa sairaita ja pelastaa henki viikon jokaisena päivänä, myös sapattina.

Sapatti on kristitynkin lupa erottaa muista päivistä Herran pyhäksi ja levätä silloin. Sapattina on aikaa olla perheensä parissa ja tavata muita uskovia mahdollisuuksien mukaan: kokoontua vaikka yhteen pyhään kokoukseen. Mutta sellainen kristitty ei ole sapattia pyhittävää huonompi, joka pyhittää sunnuntain Herran ylösnousemuksen muistoksi tai pitää kaikki päivät saman arvoisina. Ei ole väärin valikoida päiviä Herran vuoksi, mutta on väärin tuomita veli sen vuoksi kadotuksen lapseksi, että hän toimii tämän käskyn suhteen eri tavalla kuin jotkut muut.(Room 14)

Lepo on ihmiselle luonnon oikeus. Jumala on tehnyt ihmisen sellaiseksi, että kukaan ei jaksa jatkuvaa työn tekemistä ilman lepoa. Ihminen väsyy ja tulee sairaaksi sekä psyykkisesti että ruumiillisesti, ellei hän saa levätä tarpeeksi. Sapatin päivä tai jokin muu kokonainen lepopäivä ovat Jumalan lahja ihmiselle. Se on annettu ihmistä varten, että ihminen saisi levätä palkkatyöstään ja erottaa aikaa perheelleen sekä seurakunnalle, mikäli se on mahdollista ja sopii kalenteriin. Nyt kun meillä on Suomessa kaksi vapaapäivää joka viikonloppu, niin seurakunta voi kokoontua niin halutessaan myös sapattina eikä vain sunnuntaina, niin kuin ennen vanhaan, kun työviikko ja koulu kestivät kuusi päivää viikossa.

Jos sapatista tehdään pikkutarkkojen säädösten sisältämä käskyjen noudattamisen päivä, niin sen tarkoitus kääntyy päälaelleen. Siitä tulee raskas kuorma ja se vaikeuttaa elämää sen sijaan, että auttaisi ihmistä lepäämään ja keräämään voimia työviikkoa varten. Väärällä tavalla pykälien noudattaminen on jopa rakkaudettomuutta, niin kuin edellä mainituista esimerkeistä kävi ilmi. Jos joku kieltäytyy tekemästä palkkatyötä lähimmäisen auttamiseksi sapattina, niin hän rikkoo silloin Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan. Toivottavasti tämä havainto auttaa adventisteja ja muita lain kiivailijoita panemaan asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Sapatin käsky ei ole yhtä tärkeä kuin rakkauden kaksoiskäsky: rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Sapatin käskyä on lupa rikkoa, jos rakkaus sitä vaatii. Sapatin käskyn hylkääminen ei ole se pedonmerkki, joksi adventistit sitä luulevat. Pedon merkin vastakohta uskovilla on rakkauden suurin käsky. (5Moos 6:4-9; 3Moos 18:19; Mar 12:28-34) Senkään noudattaminen ei saa olla tie Jumalan tykö tai elämän ehto. Jos olet jo Jumalan lapsi, niin Jumala vaikuttaa sinussa sen, että noudatat sitä käskyä sydämen mielihalusta hyvän itsensä vuoksi, et siksi, että sinun olisi pakko niin tehdä, koska laki velvoittaa sinua siihen. Rakkaus toimii vapaaehtoisesti ja luopuu omastaan toisen hyväksi.

Onko sinussa Jumalan rakkautta itsessäsi vai oletko niin kuin vanki tai orja, joka tekee vain ”työtä käskettyä”?

Voit lukea sapatin käskystä erillisen artikkelin tämän linkin takaa.

Petteri Haipola 13.6.2016

Mainokset

Tietoja kristinusko

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan ja meidän Herraamme, ja meidän Isäämme Jumalaan, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu.
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s