Jumala

Kristinuskon tärkein sanoma pyrkii saattamaan ihmisen sovintoon ja yhteyteen Jumalan kanssa. Raamatun mukaan Jumala on luonut kaiken, mitä on olemassa, eikä mitään olisi olemassa, ellei Jumala olisi sitä luonut. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja pannut hallitsemaan kättensä töitä, muuta luomakuntaa. Mutta kun Adam lankesi syntiin, turmeltui hänessä oleva Jumalan kuva, ja ihminen menetti sen korkean aseman ja Jumalan kirkkauden, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ihmisestä tuli kuolevainen ja katoavainen.

Jumalan omien sanojen mukaan rangaistus synnistä on kuolema. Paavali sanoi, että synnin palkka on kuolema, millä hän tarkoitti täsmälleen samaa asiaa, jonka Jumala on alussa sanonut. Kun ihminen kuolee, muuttuu hänen ruumiinsa jälleen maaksi, josta Adam on otettu, ja niin ihminen katoaa. Tätä tarkoittaa Raamatun ilmoitus siitä, että ihminen on kuolevainen ja katoavainen, ja se on ensimmäisen ihmisen synnin teon seurausta. Kaikki Adamin jälkeläiset syntyvät kirouksen alle kuolevaisina ja katoavaisina.

Jumala tiesi ihmisen lankeavan syntiin jo ennen kuin loi tämän maailman ja teki sen elävät olennot. Jumala näkee asioita edeltä ja on ennustanut tulevia tapahtumia ihmeellisen tarkasti etukäteen.

Koska Jumala tiesi, että ihminen lankeaisi syntiin, laati hän pelastussuunnitelman ihmisille jo ennen maailman perustamista. Jumala päätti tehdä ihmisen, joka sovittaisi koko maailman synnin hänen kanssaan. Tämä ihminen on kristus Jeesus, meidän herramme, joka sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta niin kuin on kirjoitettu Raamattuun.

Jeesus eli synnittömän elämän ja täytti ristinkuolemallaan kaiken sen, mitä hänestä oli ennustettu Mooseksessa ja profeetoissa. Jumala herätti Jeesuksen ylös kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Sen jälkeen Jeesus näyttäytyi Jumalan edeltä valitsemille todistajille 40 päivän ajan. Sitten hänet otettiin ylös taivaaseen Öljymäeltä opetuslasten katsellessa hänen katoamistaan pilven taakse. Jeesus on tuleva takaisin samalla tavalla kuin hänet otettiin ylös taivaaseen. Hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita Raamatun kirjoitusten mukaan.

Kristityt kiistelevät keskenään siitä, millainen Jumala on. Onko hän yksi ainoa isä vai onko hän kolmiyhteinen Jumala vai millainen hän on? En voi sanoa, että keskustelu tästä aiheesta olisi turhaa, sillä opetus Jumalasta on keskeisellä sijalla Raamatussa. Väittelyssä on silti menty liian pitkälle ja ohitettu se, mikä on tärkeintä pelastuksemme kannalta.

Meitä ei pelasta se, että me uskomme oikealla tavalla jumaluuteen, Jumalan ykseyteen tai kolminaisuuteen ja Jeesuksen edeltä-olemiseen eli pre-eksistenssiin tai jumaluuteen. Pelastukseen riittää opillisesti määriteltynä se, että uskomme Jeesuksen olevan se kristus, josta Mooses ja profeetat ovat ennustaneet, ja pidämme häntä Jumalan poikana, ja tunnustamme hänet herraksemme suullamme ja elämme hänen sanojensa ohjeiden ja käskyjen mukaan, Jumalan tahdon mukaan vapautettuina synnin hallintavallasta. Se, miten kohtelemme lähimmäisiä, on pelastuksen kannalta paljon tärkeämpää kuin se, miten me ymmärrämme jumaluusopillisia asioita, joita ei ole sanottu suoraan ja selvästi Raamatussa.

Vastakkain ovat näkemykset Jeesuksen pre-eksistenssistä ja sen kieltävästä tulkinnasta. Vastakkain ovat näkemykset Jeesuksen jumaluudesta ja sen kieltävästä kannasta. On tosin huomattava se, että Jeesuksen pre-eksistenssin ja jumaluuden kieltävät kristityt uskovat silti Jeesuksen olevan jumala sillä tavalla kuin Raamattu hänet jumalana ilmoittaa. Hän on ylistyksen ja palvonnan arvoinen ihmisten ja enkelien yläpuolelle korotettu Jumalan poika, jonka edessä kaikkien luotujen on kumarrettava ja tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus kristus on herra. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että Jeesus olisi samalla tavalla Jumala kuin isä on: kaiken olevaisen luoja, jolla ei ole alkua ja jota itseään ei ole luotu (tai joka ei ole syntynyt). Jopa trinitaarit uskovat, että Jeesus on syntynyt ja hänellä on Jumala ja isä, mutta isällä ei ole Jumalaa ja isää. Heidänkin täytyy tunnustaa nämä todelliset erot isän ja pojan välillä.

Lisäksi on tunnustettava se, että Raamatussa on jakeita, joiden mukaan vain isä on totinen Jumala tai ainoa Jumala tai yksin Jumala ja kaikkivaltias luoja. Pojasta ei tällaisia sanoja ole sanottu. (5Moos 4_35, 39; Jes 42:1-8; Mar. 12:29; Joh. 17:3; Apt 4:24-31; 17:22-31; Room 16:25-27; 1Tim. 6:13-16; 1Piet 5:10-11; Jda 1:24-25; Ilm 4:8-11) Vanhan testamentin aikana ei olisi tarvinnut edes keskustella siitä, oliko Jumala Israelin isä ja kaiken olevaisen luoja vai oliko hän kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Poika ei ollut vielä edes syntynyt ja kun hän syntyisi, pitivät kaikki profeetat häntä ihmisenä. Pyhää henkeä ei sanottu koskaan Jumalan kolmanneksi persoonaksi. Meidänkin tulisi karttaa tällaisia nimityksiä ja muistaa se, että apostolien ja Jeesuksen Raamattu oli Vanha testamentti, jota he eivät ole voineet omilla kirjoituksillaan kumota kääntymättä samalla Jumalaa vastaan.

Raamatun perusteella voidaan sanoa varmuudella se, että Jeesus on siinnyt pyhästä hengestä, syntynyt neitsyt Mariasta, Jumala on hänen isänsä, hän on täydellinen ihminen, joka ei tehnyt koskaan syntiä, kärsi ristillä, kuoli, Jumala herätti hänet ylös kuolleista ja hänet otettiin ylös taivaaseen, jossa hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee pyhien edestä. Jeesus on tuleva myös takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita niin kuin on ennustettu. Isä on antanut hänelle kaiken tuomiovallan ja vallan ylitse kaikkien luotujen olentojen. Jumala on korottanut Jeesuksen kaikkien luotujen yläpuolelle, olivatpa nämä sitten enkeleitä tai ihmisiä, kuolleita ja haudattuja, eläviä tai taivaaseen ylösnousemuksessa korotettuja pyhien esikoisia tai mitä tahansa valtoja ja herrauksia.

Mitään tämän enempää ei Jumala meiltä opillisesti vaadi; sellaista, mitä meidän pitäisi tunnustaa todeksi. Kaikki muut asiat liittyen Jeesukseen ovat toisarvoisia. Eri tavalla näistä asioista uskovat kristityt tuomitsevat silti puheissaan, kirjoituksissaan ja arvioissaan eri tavalla uskovat ihmiset helvettiin tai ikuiseen kuolemaan riippuen siitä, miten he ymmärtävät iankaikkisen rangaistuksen. Kaikki perustelevat kantansa Jeesuksen sanoilla jakeissa Joh. 8:24 ja 17:3. Jeesus ei kuitenkaan edellytä meiltä näiden jumaluusopillisten asioiden tunnustamista tai kieltämistä, jotta voisimme pelastua. Se, mitä Jeesus meiltä edellyttää, on tämä:

 1. Emme saa uskoa, että Jeesus on syntynyt aviorikoksesta. Meidän tulee uskoa, että Jeesuksen isä on Jumala ja hän syntyi neitsyt Mariasta.
 2. Meidän tulee uskoa, että Jeesus on se kristus, josta Mooses ja profeetat ovat ennustaneet.

Jos uskomme nämä asiat, niin se riittää meille opilliseksi perustaksi ja pelastukseen asti. Jeesus ja Isä eivät edellytä meiltä oikeaa oppia Jeesuksen pre-eksistenssistä tai jumaluudesta. Silti sekä unitaarit että trinitaarit vaativat oikeaa oppia, jotta sielu voisi pelastua. Molemmat ovat erehtyneet tässä asiassa.

Jeesus sanoo Johanneksen evankelimin 17. luvussa näin:

”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen kristuksen.” (Joh 17:3)

Jeesuksen tuntemisessa ei ole tärkeintä tietää sitä, onko hän ollut olemassa ennen maailman perustamista tai onko hän Jumala vai ei. Tärkeintä on tuntea Jeesuksen mielenlaatu ja hänen opetuksensa ja elää niiden mukaan. Jos Jeesuksen jumaluutta ja edeltä olemista koskeva opetus nostetaan pelastumisen ehdoksi, niin silloin rikotaan itseään Jumalaa vastaan, ja laaditaan pelastukselle ehtoja, joita Isä ei ole sille asettanut.

Sekä unitaarien että trinitaarien joukossa on niitä, jotka ovat nukkuneet pois ja pelastuneet. Ja niin on oleva loppuun asti.

Se, mitä Jeesuksesta voidaan varmuudella sanoa, on tämä:

 1. Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hänen isänsä ei ole ihminen vaan Jumala. Jeesus on ainoa mies koko maailman historiassa, joka on syntynyt naisesta, mutta jonka isä ei ole ihminen vaan on Jumala. Jeesus on täydellinen ihminen, lihassa tullut kristus, josta Mooses ja profeetat ovat ennustaneet. Hän ei ole Jumala ihmisen ruumiissa tai jumal-olento, joka vain näytti ihmiseltä, mutta oli todellisuudessa Jumala tai jumal-olento; hän on täydellinen ihminen.
 2. Jeesus eli synnittömän elämän, kärsi ristillä, kuoli, maksoi syntivelkamme, lunasti meidät, sovitti meidät, Jumala herätti hänet ylös kuolleista kolmantena päivänä, hän näyttäytyi Jumalan edeltävalitsemille todistajille ja osoitti elävänsä, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istuu nyt isän Jumalan oikealla puolella taivaissa ja rukoilee pyhien edestä. Jumala on korottanut Jeesuksen kaikkien muiden luotujen olentojen yläpuolelle olivatpa nämä sitten enkeleitä tai ihmisiä, kuolleita, eläviä tai taivaaseen ylösnousemuksen kautta korotettuja (esikoisten juhlajoukko).
 3. Jeesus on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kaikki alistetaan hänen valtaansa, mutta isää ei ole koskaan alistettu pojan valtaan, eikä alisteta. Jumala alistaa tulevan maailman ihmisen kristuksen Jeesuksen alle; hän ei alista sitä enkeleiden eikä Jumalan alle, vaan ihmisen kristuksen Jeesuksen alle.

Tästä ylimenevät tulkinnat ovat kiistanalaisia eikä niiden totena pitämistä tai hylkäämistä ole lupa asettaa pelastumisen ehdoksi.

Kirjoittanut Petteri Haipola

Luettavaa

Mainokset

Tietoja kristinusko

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan ja meidän Herraamme, ja meidän Isäämme Jumalaan, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu.
Kategoria(t): Jumala. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

2 vastausta artikkeliin: Jumala

 1. TotuudenEtsijä sanoo:

  Olen eri mieltä Jeesuksen ylistämisestä. Minusta Raamatun ja apostolien kokonaisvaltainen ilmoitus on, että vain Isää Jumalaa tulee ylistää ja Jeesusta kiittää. En selvästi ole ainoa joka näin ajattelee, vaikkakin pieni vähemmistö, sillä virren kirjoittaja on myös näin sanonut virressä 227.
  https://evl.fi/Virsikirja.nsf/9ad7eb11ddd5ed45c2256dc300524ade/6a50f33aac1689c5c2256d5a0055b039?OpenDocument

  Room. 1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

  Room. 9:5 heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

  2. Kor. 11:31 Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele.

  Ef. 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

  1. Piet. 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

  Samoin kunnia kuuluu yksin Jumalalle, ei Jeesukselle. Ja sitä kautta minusta tulee myös vain Jumalaa palvoa, ei Jeesusta tai Pyhää Henkeä. Pyhän Hengen palvominen on avannut ovet harhaopeille ja saatanan manifestaatioille. Erityisesti Benny Hinn aikoinaan Hyvää huomenta Pyhä Henki kirjassaan tämän epäraittiin toiminnan toi suurille massoille.

  Gal. 1:5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Ef. 3:21 hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

  Fil. 4:20 Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

  1. Tim. 1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

  1. Tim. 6:16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä-hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

  Room. 16:27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

  1. Piet. 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

  2. Piet. 3:18 Tosin sitten on kohta esim. mikä pitäisi selvittää, mihin hän viittaa.
  ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

  Jeesuksen tehtävä on olla meidän pelastaja. Tai oikeastaan meidän tehtävämme on saada syntimme anteeksi Jeesuksen kautta, jotta olemme kelvollisia.

  Nuo kirjoituksesi pre-eksistenssistä oli mielenkiintoisia. Vaikkakin vieroksun turhia sivistyssanoja, mutta ehkä tuolle ei sitten ole olemassa helpompaa suomennosta. Mutta jos meissä on Jumalan henki, tulisi näistä asioista päästä selvyyteen, mikä on oikein tai ei. Eikä jäädä oman arvailun varaan. Pyrkikäämme siis siihen, amen.

  • kristinusko sanoo:

   Kiitos kommentistasi! Muokkasin hieman artikkelia ja lisäsin siihen pre-eksistenssiä tarkoittavia sanoja ”edeltä oleminen”. Minun pitäisi yrittää vähentää vierasperäisten sanojen käyttöä, sillä kovin monet eivät niitä ymmärrä kertalukemalla ja se tekee ymmärtämisestä vaikeaa. Kiitos tästä huomiosta!

   Korjasin sen verran ylistystä ja kiitosta koskevaa kohtaa, että otin pois sanan ”kaiken”. Olet oikeassa siinä, että meidän tulee ylistää ja myös kiittää isää Jumalaa enemmän kuin ketään muuta. Näen kuitenkin Raamatussa kohtia, joissa luodut ylistävät ja palvovat myös teurastettua Karitsaa eli Jeesusta kristusta, Jumalan poikaa (Ilm 5). Näissä kohdissa tarkoitetaan ylistyksellä ja palvonnalla kunnian osoitusta ja ylemmän henkilön arvostusta, jota arvossa ylemmät saivat Raamatun maailmassa alemmiltaan osakseen. Arvossa ylempiä ihmisiä on siis lupa ja tapana palvoa ja kumartaa maahan heidän edessään (esimerkiksi kuningasten ja profeettojen edessä maahan kumartaminen oli tavallista).

   Meidän on siis lupa ylistää ja palvoa Jeesusta kristusta, Nasaretilaista, mutta ei rukoilla häntä. Kaikki rukoukset on kohdistettu Raamatussa ainoalle kaikkivaltiaalle Jumalalle ja luojalle, Jeesuksen kristuksen Jumalalle ja isälle, meidän Jumalallemme ja meidän isällemme. Olen kirjoittanut tästä artikkelin nimeltä ”Ketä meidän tulee rukoilla?”.

   Olen tutkinut Raamatusta sitä, kuka on se yksi ainoa Jumala, josta Raamattu todistaa ja kuka on hänen ainosyntyinen poikansa. Nämä kaksi ovat eri olentoja, sillä Jeesus kristus on ihmisenä eri olento kuin hänen isänsä Jumala. Katolinen kirkko on omaksunut tässä asiassa Babyloniasta kolmiyhteisen jumalan opin ja alkanut palvoa ihmistä kaikkivaltiaana Jumalana. Heille ei riittänyt Jeesuksen kristuksen palvonta vaan he alkoivat palvoa myös hänen äitiään neitsyt Mariaa taivaan kuningattarena ja Jumalan äitinä. (Ilm 17-18)

   Jumala kutsuu omaa kansaansa nyt ulos tästä Babylonian uskonnosta ja portosta. Siitä lähdetään ulos hylkäämällä kolmiyhteisen jumalan oppi ja lopettamalla ihmisen palvominen Jumalana. Koska lähes koko nimeltään kristitty maailma luulee Nasaretilaisen Jeesuksen olevan kaikkivaltias Jumala ja luoja, niin he ottavat vastaan väärän kristuksen eli laittomuuden ihmisen ja palvovat häntä jumalanaan. (2Tess 2; Ilm 13:11-18) He ovat riistäneet isältä Jumalalta sen kunnian, joka kuuluu yksin hänelle kaikkivaltiaana luojana ja elämän ylläpitäjänä sekä poikansa Jeesuksen kristuksen pelastajana (Hebr 5:7; 13:20-21; Ilm 4:8-11).

   Olen kirjoittanut tästä paljon kotisivuilleni. Lue tuosta sivun alareunan hakemistosta järjestyksessä, niin saat heti alusta lähtien kuvan siitä, miten meidän tulee Raamatun mukaan uskoa Jumalaan ja hänen poikaansa. Me emme saa antaa väärää todistusta Jumalasta ja hänen pojastaan.

   Jos tunnustamme suullamme jonkin katolisen kirkon laatiman uskontunnustuksen, niin me tunnustamme silloin uskomme kolmiyhteiseen jumalaan, jota ei ole olemassa. Isä on yksin ainoa Jumala Raamatun mukaan: profeettojen, Jeesuksen ja apostolien mukaan. Jeesuksen edeltäoleminen ja sen ymmärtäminen ei ole niin tärkeää kuin hylätä kolmiyhteisen jumalan oppi.

   Olet muuten oikeassa siinä, että mm. pyhän hengen ylistäminen on avannut portit riivaajahengille uskovien yhteydessä. Laajemmin ne portit avattiin jo katolisen kirkon syntyaikoina, kun hyväksyttiin kolmiyhteisen jumalan oppi ja tehtiin Jeesuksesta virheellisen tulkinnan kautta isän vertainen Jumala. Luepa Raamatusta nämä suluissa olevat kohdat, niin näet kuka on korottanut itsensä isän rinnalle Jumalaksi ja vaatii osakseen palvontaa Jumalana. (Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; 2Tess 2; Ilm 13:11-18; 2Kor 11:4)

   Terveisin, Petteri Haipola

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s